Johanna Kononow

Merkityksellisen elämän puolesta – Olet enemmän®

Tunne- ja kohtaamistaitoja työpaikalle ja arkeen

Kohtaava ammattilainen® -työelämävalmennukset

Johtamis- ja kohtaamistaidoilla työhyvinvointia ja tuottavuutta

“Työelämän metataitojen kehittyminen luo merkityksellisyytä ja menestystä liiketoimintaan”

Lataa maksuton opas Onnistuneeseen kehityskeskusteluun 

Miten johtaa tämän ajan työpaikan ihmisiä yhteiseen tavoitteeseen? Mikäli koet, että kaipaat lisäsparrausta, älä epäröi yhteyden ottamista. Oppaan lopussa on lähijohtajan 2 + 2 tunnin kehityskeskustelu -valmennuksen prosessi.

Olet enemmän® & Yhdessä enemmän®

Paranna suhdetta itseesi ja muihin hyvillä kohtaamistaidoilla

Olet enemmän® & Yhdessä enemmän® -valmennukseni antavat työvälineitä parempaan yhteyteen itsesi ja toisten kanssa. Tarjoan myös kehohoitoja auttaakseni sinua saavuttamaan tasapainon mielesi ja kehosi välillä.

Johannasta sanottua

Lataa maksuton 9 askelta itsetunnon kehittämiseen -opas 

Oppaasta löydät 9 osa-aluetta, joilla vahvistat itsetuntoasi. Olet enemmän® -kuin uskotkaan.

Lataa opas

Kokemuksia koulutuksistani

“Tämä Kohtaava ammattilainen® -koulutus on ollut elämäni paras investointi. Olisipa ollut tilaisuus käydä tämä jo aiemmin. Olen oppinut näkemään paljon selvemmin ja syvällisemmpin syy – seuraus-suhteita.

Ymmärrän: Alitajunnan vaikutuksen ihmisten toimintaan ja päätöksen-tekoon. Mielen ja tunteen vaikutuk-sen fyysiseen terveyteen ja mahdol-lisuuden vaikuttaa siihen.

Tästä koulutuksesta on ollut paljon apua sekä läheisissä ihmissuhteissa että työelämässä.
Mies 58 v
“Olet enemmän® koulutuksen avulla havaitsin, että työn kuormittavuus ei ollutkaan ongelma elämässäni, vaan minussa olleet kohtaamattomat tunteet.
Koulutuksen avulla työstin elämäni ja hyvinvointini esteitä. Työn osuus alkoi näyttäytyä erilaisena.

Kommunikointi työpaikalla helpottui. En enää reagoinut minussa vaikuttavien tunteiden kautta. Vuorovaikutus tiimityöskentelyssä sujuu paremmin. Keskittymiseni on parantunut. Voimani eivät enää häviä. Jaksan ja voin paremmin. Suosittelen lämpimästi.”
Nainen 54 v
“45-vuotias toimitusjohtaja, joka ohjautuu vastaanotolle henkisen kuormittuneisuuden vuoksi. Tänä syksynä erityisesti ahdistuneisuutta ja pelkoja laukaisseet tietyt tapahtumat ja huolet omaan terveydentilaan liittyen.
“Sovittu seurantatapaaminen. Keskusteltu itsehavainnointikyvyn kehittymisen kautta syntyneista oivalluksista, joilla ollut merkittäviä vaikutuksia mm. psyykkisiin voimavaroihin. myötä löytänyt uudenlaista ajattelua ja mielekkyyttä myös ihmisten kohtaamiseen ja työhön. Suunnitelma: Tapaamiset päättyvät sovitusti.”
Työterveyspsykologi – 45 v miehestä

Johanna Kononow

Kohtaamisen asiantuntija ja kasvukumppani

Johanna Kononow

Olen Johanna Kononow, työelämän kehittäjä, työhyvinvointivalmentaja sekä luontaishoitaja.

Työelämässä esiintyy paljon paineita tällä hetkellä. Johtaminen ja esimiestyö kuormittuvat muutosprosessien keskellä. Etätyöhön siirtyminen ja tekoäly tuovat uusia haasteita johtamiseen. Meidän on kehitettävä sellaista osa-aluetta itsessämme, jotta voimme täysipainoisesti hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia tämän päivän työelämässä.

Työpaikan olevien ihmisten kehittyminen luo edellytykset koko yhteisön kehittymiseen.

Työyhteisön metataitojen, tunne-, kohtaamis- sekä tiimityöskentelytaidot, kehittyminen saa aikaan yhteisöllisyyttä ja sitoutumista työpaikkaan sekä vahvistaa tiimityötaitoja.

Itsensä johtaminen, itsetuntemus, henkilökohtainen kasvu sekä asenne ovat metataitojen perusta. Näillä ja oikealla tavoitteen asettelulla, saamme aikaan työpaikoilla menestystä ja onnistumisen kokemusten lisäksi myös merkityksellisyyttä.

Palvelumme lähijohtajille, työntekijöille ja organisaatioille tarjoavat ikiaikaisen viisauden näkökulman. Uskon, että kaikki ratkaisut organisaation haasteisiin löytyvät työyhteisöstänne. Varmistamme, eri menetelmiä hyödyntäen, että löydämme toimivimmat ratkaisut teidän työyhteisöönne. 

Kysy lisää lähijohtajan kehityskeskustelu -valmennuksesta ja työelämätaitojen valmennuksista.