| | |

Tarvitaanko enää kehityskeskusteluita?

Miten teidän organisaatiossa pidetään kehityskeskustelut? Unohtuiko kehityskeskustelut etätyöhön siirtymisen yhteydessä?Kiinnostaako enää ketään kehityskeskustelut? Unohtuiko lähijohtajan tavoitteet ja työhyvinvointi? Kehityskeskustelun merkitys on monimuotoinen ja tärkeä sekä työntekijälle että organisaatiolle. Se tarjoaa mahdollisuuden avoimeen ja rakentavaan keskusteluun paitsi työntekijän myös lähijohtajan kehittymisestä, tavoitteista ja työhyvinvoinnista. Vahvistuisiko työnantajamielikuva? Kehityskeskustelu auttaa työntekijää tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa työssä. Keskustelu…

Kenen vastuulla on työpaikan tunneilmasto?

Kukin työyhteisön jäsen tuo yhteisöönsä oman menneisyytensä, kokemuksensa ja kohtalonsa. Jokainen meistä on suostunut kantamaan jonkinlaista “leimaa”, joka on ohjannut meitä elämämme vuorovaikutustilanteissa. Se on muovannut suhtautumistapojamme, minäkuvaamme sekä suhdetta toisiin ihmisiin esim. auktoriteetteihin. Mitä tapahtuu kun leima otsallamme muuttuu? Luonnollisesti se tulee muuttamaan vuorovaikutustilanteitamme. Mutta mihin suuntaan? Ensimmäinen askel on tulla tietoiseksi “leimasta”, jota…