|

Johtaminen on valinta

Olin pari viikkoa sitten kuuntelemassa Randy Gagea. Hän kertoi aiheesta, että johtaminen on valinta. Sekös pisti kriittisen mieleni pohtimaan inhimillisen johtamisen näkökulmasta tarkastella moista väitettä.

Inhimillisen johtamisen näkökulmia on viisi. Ensimmäinen niistä on itsensä johtaminen. Jos Randy on sitä mieltä, että johtaminen on valinta, täytyy itsensä johtaminen olla myös valinta.

  1. Itsensä johtaminen syntyy kurinalaisuudesta, tahdon sekä käyttämättömän potentiaalin hyödyntämistä. Kaikki itsensä johtamisen ilmenee paitsi rekrytoinnissa kuin myös tunne- ja kohtaamistaidoissa. Näiden lisäksi palautteen antamisessa. Lähinnä siitä näkökulmasta miten palaute annetaan niin, että johtaminen luo kasvua ja kehittymistä. Se on valinta. Kannustaminen ja sitouttaminen yhteiseen tavoitteeseen liittyy seuraavaan inhimillisen johtamisen tasoon. Miten se tehdään niin, että saavutetaan tavoitteet ja sille asetetut tulokset? Se on valinta.
  2. Ihmisen johtaminen luo merkityksen tekemiselle. Työssäni tapaan tekijöitä ja työpaikkoja, joissa työn merkityksellisyys on, toimialasta riippumatta, on hukassa. Miten luoda merkitys tekemiselle? Sekin vaikuttaa valinnalle, otetaanko ja miten huomioidaan  työn merkityksellisyys johtamisessa? Tasapuolinen kohtelu ei tarkoita, että kaikkia työntekijöitä kohdeltaisiin samalla tavalla. Se tarkoittaa sitä, että kukin työntekijä tulisi läsnäolevana kohdatuksi, se luo paitsi merkityksellisyyden tunteen ja kukin henkilö saa kokemuksen kohdatuksi tulemisesta yksilönä. Valintoja kaikki.
  3. Tiimin johtaminen edellyttää johtajalta kykyä asettaa tavoitteita ja mitä enemmän tiimiläiset voivat itse vaikuttaa tekemiseensä, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Toisaalta johtaja voi valita itse asettaa tavoitteet ja määritellä miten sinne päästään. Kumpi tapa sitten onkin toivottuihin tuloksiin johtava, sekin on valinta.
  4. Organisaation johtaminen edellyttää johtajalta kykyä paitsi nähdä syy-seuraussuhteita myös tulevaisuuden visioita. Luonnollisesti johtaminen tavoitteiseen ja siihen liittyviin tuloksiin. Verkostossa toimiminen puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia uusiin näkökulmiin sekä yhteistyökumppanuuksiin. Vaikuttaa siltä, että nämäkin ovat valintoja, joita johtajat joutuvat päättämään omassa toiminnassaan.Olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sopivilla resursseilla ovat seurausta johtamisen valinnoista, jotka tuottavat tuloksia, joko toivottuja tai ei toivottuja.
    Johtaminen niinkuin lopulta kaikki elämässä vaikuttavat olevan valintoja. Kyse on ennemmin kuinka tietoisia valintoja ne ovat. Mitä tietoisempi johtaja on itsensä johtamisesta, sitä kehittyneempää johtamista hän tarjoaa työntekijöilleen.

Muita artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *