Kohtaava kehityskeskustelu®
valmennus lähijohtajille

Kehityskeskustelun tarkoituksena on kehittää yhteistyötaitoja ja työyhteisön kulttuuria ja osaamista. Kehityskeskustelun 5 tavoitteellista askelta:
1. Lähijohtaja ja johtamisen kehittyminen
2. Työntekijätaitojen kehittyminen
3. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin
4. Työhyvinvoinnin kehittyminen
5. Tuloksellinen yhteistyö 

Tärkeintä työyhteisössä on hyvinvoivat ja yhteistyötä tekevät ihmiset.

Kohtaava kehityskeskustelu® -valmennus lähijohtajille

Lähijohtajan kehityskeskustelu valmennus sisältää

 1. Alkukartoitus – nykytilanteen kartoitus
 2. Lähijohtajan etäkehityskeskustelu -valmennus 2 h
 3. Kehityskeskustelun 5 askelta -lomake työyhteisön käyttöön
 4. Kehityskeskustelu työpaikalla ja 2 x 1 h valmennukset
 5. Loppukartoitus – muutoksen mittarit
  Hinta 995 € + alv 24%.

Kehityskeskustelu näyttää kehittämisen tarpeen, johon tarjoamme osallistavia työpajoja ja lähijohtaja -valmennuksia.

Koulutetut ihmiset oikeissa tehtävissä auttavat paljon, mutta ei vielä takaa kasvua ja kehittymistä. Autamme lähijohtajaa löytämään voimavarat ja kasvun siemenet kehityskeskustelun avulla.

Alla työyhteisön työpajoja toimintakulttuurin muutosmatkalle.

Työpajat työyhteisöille

 1. Innostava kohtaaminen ja johtaminen työpaikalla
 2. Oppivan organisaation oivallukset mentorointitaidoista
 3. Esimerkillinen lähijohtajatyöskentely mentoroinnilla
 4. Merkityksellinen myyntityö – vaikuttavaa myyntiä
 5. Kohottava kehityskeskustelu
  Näistä työyhteisön työpajojen kulmakivistä muodostuu reilu työnantajamielikuva sekä rohkeutta kohdata vaikeitakin asioita.
 1. Ennakko-tehtävän
 2. Työpaja etänä tai lähitoteutuksena
 3. Jälkiohjeet ja oivallukset

Kosolti oivaluksia ja konkreettisia työkaluja elämäsi arkeen. Ennakkotehtävät työpajoihin syventävät aihetta laajemmin. Näistä työyhteisön kulmakivista muodostuu reilu työnantajamielikuva sekä rohkeutta kohdata vaikeitakin asioita.

 1. Olet valmiimpi kohtaamaan arjen haasteita muutostilanteissa
 2. Sinulla on konkreettisia työkaluja ratkaista työpaikan haastavia tilanteita
 3. Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteet sekä osaat kohdata erilaisia persoonia työyhteisössäsi
 4. Osaat johtaa ajankäyttöäsi ja energiaasi paremmin
 5. Itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kehittymisen myötä sinulla varmuus tehdä päätöksiä rohkeasti.
 6. Kestävä kehittyminen johtamisessa on tullut sinulle itsestään selväksi ja innostavaksi tavaksi kehittyä ja nähdä sen vaikutukset tuloksessa.
 7. Työhön sitoutuminen ja motivoituminen on lisääntynyt. Sen myötä sairauspoissaolot ovat vähentyneet

Lähijohtajan kehityskeskustelu -valmennus

“Parasta tässä oli esimiehen -henkilökohtainen valmennus, joka sai aikaan sen että pystyn kohtaamaan haastavimmankin työntekijän tämän yksikertaisen kehityskeskustelun avulla.
Täytyy tunnustaa, että harppasin kyllä seuraavalle johtamisen tasolle tämän lyhyen valmennuksen avulla. Koin pitkästä aikaa työssäni onnistumisen kokemuksen.”      – tiimijohtaja – 

“Kiitos, valmennuksessa nousi esille sellaisiakin asioita, joita tunnistin vasta valmennuksessa. Niiden työstämisen eri työkalujen avulla pääsen jatkamaan oman johtajuuden kehittymistä. Tämä oli kyllä johtajan huoltopäivä, auto meni ensin huoltoon ja nyt sain itsekin huollon ja työkalut oman kehittymisen tueksi.” – toimitusjohtaja –

“Kiitos vaikuttavasta kehityskekustelu -mallista. Aiomme ottaa tämän toimintamallin käyttöömme laajemmin. 
Tämän työkalun avulla on helpompi rakentaa keskustelevaa työyhteisökulttuuria.”
– lähijohtaja

“Tämän kehityskeskustelu -valmennuksen jälkeen sain ryhtiä omaan tekemiseen. Olen ottanut rohkeammin asioita keskusteluun ja työntekijät ovat sitoutuneempia työhön. Huomaan myös, että kehityskeskustelu avasi keskustelu- ja puheeksi ottamisen kulttuuria avoimempaan ja suorempaan keskusteluun. 
Henkilökohtainen valmennus auttoi jäsentämään tekemistä ei kaaoksen pyörittämiseen vaan keskittyneenä työhön ja tavoitteeseen. Huomaan selkeän muutoksen ennen ja jälkeen kehityskeskustelujen.”  – lähijohtaja

1. Yhteistyötaidoilla tuloksiin


– Rehottaako väärinkäsitykset työpaikallasi?
– Onko rautalanka päässyt loppumaan, oikean viestinnän aikaan saamiseksi?
– Toistuuko jokin sama kaava työpaikalla?

Työpajassa uudistamme lempeästi työpaikan erilaisia suhtautumis- ja vuorovaikutustaitoja ja löydämme roolien rikkautta.

2. Tunteilla tavoitteisiin työyhteisö

Mitä toitkaan mukanasi töihin tullessasi?
Miten tunnistat potentiaalin työpaikalla?

– TunneSynteesin® -tunnekartta selkeyttää tunneilmaston ja suhtautumisen niihin
– Tunnetaitojen ja -vastuun kehittyminen vahvistaa avoimen ja toisia kunnioittavan työskentelytavan.
Mentorointitaidoilla vahvistat kykyä saavuttaa tavoitteet.

3. Lähijohtajien kehityskeskustelu -työpaja

Mistä löytää työn merkityksellisyyden ja motivaation vuosienkin jälkeen?

– Mentoroivan johtajuuden arvot.
– Tunnistat johtajuuden tasosi
– Rikkautta rooleista
– Kehityskeskustelun uudet näkökulmat


Esimerkkitapaus erään yrityksen muutosprosessista:

Alkutilanne

 • Henkilökemiat sekaisin. Toisten tekemiä ratkaisuja ei hyväksytä.
 • Rohkeus tehdä pieniä arjen päätöksiä halvaantunut – lähijohtajalta kysytään asioita, joista työntekijöiden tulisi päättää.
 • Työprosessit ja työntekijöiden perustehtävät ontuivat.
 • Työntekijät väsyneitä.

Toimenpiteet

 • Lähijohtajan kehityskeskustelu -valmennus + Kohtaava kehityskeskustelu® ja työnohjauksellista konsultointia vuoden ajan
  1 krt/kk koko työyhteisölle

Tilanne tällä hetkellä

 • Työnkuva selkeytynyt työntekijöille.
 • Prosessit on kirjattu.
 • Työnlaatu parantunut ja asiakastyytyväisyys ja –asiakasvirta lisääntynyt. Ongelmien itsenäinen ratkaisukyky parantunut.
 • Esimiehellä vapautunut aikaa markkinointiin.
 • Työssä jaksaminen on lisääntynyt.

Referenssit

“Henkilökohtaiset valmennukset ja tapaamisemme vievät koko tiimiä eteenpäin.”

“Puhut niin ymmärrettävästi työelämästä ilman ammattislangia. Luot turvallisen ilmapiirin, että kuka tahansa rohkenee keskustella työpajoissa. “

“Pistit meidät tekemään itse asioita. Siitä syntyi uusia näkökulmia sekä yhteistyön mahdollisuuksia. “

“Odotan jo seuraavaa työpajaa. Milloin saadaan jatkoa ja nähdään?”

“Saimme laatusertifikaatin työstettyä ajallaan.”


Tilaa kehityskeskustelu-valmennus

Tilaa kehityskeskustelu-valmennus oheisella lomakkeella.

Tilauslomake – kehityskeskustelu