Kohtaava ammattilainen® -korttikoulutus

Merkityksellisempiä työpäiväkokemuksia ja anna asiakkaasi vakuuttua.

Kokemuksellinen koulutusohjelma koostuu kolmesta kohtaamisesta. Lähitapaamisten välillä on tehtäviä sekä harjoituksia koulutusalustalla. Saat käytännön työkaluja, joita sovellat suoraan työpaikallasi.

Hinta 395 € / kohtaaminen (sis. alv. 24%)

 • Ryhmäkoko 5 – 12 osallistuja
 • Koulutuskokonaisuus 13 op

Ilmoittaudu 30.9. mennessä, saat 300 €:n edun koulutuksesta.

Koulutuksen tavoitteet:

 • Johtamistaitojen kehittyminen
 • Tunne- ja kohtaamistaitojen vahvistaminen
 • Oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen
 • Mentorointi -taitojen kehittyminen
 • Onnistuneiden kohtaamistilanteiden varmistaminen
 • Reflektointitaitojen kehittäminen
 • Merkityksellisempi ja onnellisempi arki ja työelämä

Koulutus sisältää:

 • Lähitapaamiset 3 x 1 päivää
 • Teorian sähköisessä valmennusympäristössä
 • Materiaaliin liittyviä tehtäviä, joita sovellat suoraan arjessasi
 • Ryhmän tuen koko koulutuksen ajan
 • Oman lokikirjan, jolla varmistat opit vielä koulutuksen jälkeenkin.
 • Olet enemmän® e-kirjan

”Olen valtavan kiitollinen sinulle, Johanna! Minusta tuntuu että elämäni ovat avautuneet ja niin kuin eläisin eri elämää kuin ennen koulutusta. Yksi hienoimpia kokemuksia elämässäni! Tavoitteet toteutuivat hyvin minun kohdallani. Koulutus sai aikaan itse asiassa paljon enemmän kuin mitä odotin ja olin siitä hyvin iloisesti yllättynyt. Voittajafiilis!

Tuleville Olet enemmän® tai Kohtaava ammattilainen® –koulutuksiin osallistuville: “Heittäytykää mukaan ja olkaa avoimia niin näette varmasti tuloksia! Avautukaa kaikilla tavoilla ja antakaa uusien mahdollisuuksien tulvia teihin.”

– Työterveyshoitaja –

1. Kohtaamisen etiikka

Kohtaamisen perusteet, kuuntelutaidot ja rajojen asettaminen paitsi tunne- myös fyysisellä tasolla. TunneSynteesi® -menetelmä tutuksi.

Itsensä johtamisen tasot, auttavat jäsentämään kehittymisesi seuraavaa askelta.

Opit erottamaan oman tunteen toisen tunteesta. Tunnistat tunteiden kehollisuutta.

Itsemyötätunto ja ammatillinen identiteetti kehittyvät luonnollisesti.

 • Ymmärrät kohtaamisen etiikan osana johtamistaitoja ja ammatillisen identiteetin kehittymistä
 • Opit erottamaan omat tunteesi toisten tunteista
 • Ymmärrät ja tunnistat tunteiden kehollisuuden
 • Tunnistat oman tahdon ja halun eron ja merkityksen tavoitteiden asettamisessa.
 • Havahdut itsemyötätunnolle

 • Tiedostat kohtaamisen merkityksen ja hyödynnät sitä asiakastyössäsi ja läheisissä ihmissuhteissa
 • tunnistat läsnäolon kehon ja tunteiden välillä
 • itsemyötätunnon kehittymisen myötä ihmissuhteesi kehittyvät

Seuraavassa jaksossa tutkimme haastavia kohtaamistilanteita.
Aloitat tutustumaan tunneperimääsi.
Opettelemme luomaan yhteyttä toiseen ihmiseen
NVC-menetelmän avulla

Materiaalina kirjan kappaleet 1 – 3 (Olet enemmän® -kirja)

2. Haastavat kohtaamistilanteet

Toisessa kohtaamisessa tutustutaan ylisukupolviseen tunneperimään, uskomuksiin, rooleihin ja intuition kuuntelemiseen. Ammatillisen identiteetin kehittymisen esteisiin ja kohtaamistilanteisiin, jotka aiheuttavat kuormituksia.

Koulutuskerralla saat tietoa ja harjoittelemme mm. seuraavia asioita:

 • haastavan tilanteen ja asiakkaan kohtaaminen
 • Tunneperimästä vapautuminen – NVC-menetelmä
 • Roolien merkitys tiimityöskentelyssä
 • Elämäsi päätökset
 • Ajattelun kehittyminen
 • Poisoppimisen merkitys uudistumiseen ja kasvuun
 • Tiimityötaitosi kehittyvät
 • Ihmissuhteesi paranevat
 • Elinvoimasi kehossasi lisääntyy
 • Tunnistat itsesi johtamisen kehittymisesi

Kolmannessa kohtaamisessa työskentelet edelleen ylisukupolvisen tunneperimän kanssa. Ammatillinen identiteettisi vahvistuu mentorointitaitojen kehittymisen avulla.

Materiaalina kirjan kappaleet 4 – 6 (Olet enemmän® -kirja)

3. Yhteistyötaitava kohtaaminen

Mentorointitaitojen harjoittelulla kehität tiimi- ja yhteistyötaitoja. TunneSynteesin® -tunnekartan avulla ymmärrät työpaikan tunnedynamiikkaa.
Yhteisön tunneilmastoa osaat ohjata vahvuuksien kautta.
Aitous ja kehittyvät kohtaamistaidot luovat merkityksellisyyttä ja onnistumisen kokemuksia sekä yhteistä kasvua paitsi elämääsi myös yhteisöön.

Syvennämme osaamista:

 • Tiimityö- sekä yhteistyötaitojen kehittäminen
 • Ylisukupolvisen tunneperimän tunnistaminen
 • Aitous ja anteeksiantamisen voima mahdollistaa jatkuvaa kehittymistä
 • Keho – mieli – tunne yhteys – läsnäolon mahdollistajana
 • Rakkaus ja myötätunto työpaikalla kannustaa parhaimpaan
 • TunneSynteesi® hyväksyntä ja arvot, muodostavat merkityksellisen työilmapiirin työpaikallesi.
 • Ymmärrät tunne- ja kohtaamistaidot osana ammatillisen identiteetin kehittymistäsi
 • Olet työyhteisössäsi ja arjessasi haastavien tilanteiden ratkaisija
 • Palautumisen taidot ohjaavat johtamista – vapaudut tarpeettomista työn kuormitustekijöistä ja koet onnistumisen kokemuksia valmentamalla toisia työpaikalla
 • Kehosi on vapautuneempi epämääräisistä oireista ja rennompi

Materiaalina kirjan kappaleet 7 – 8 (Olet enemmän® -kirja)

Kokemuksia koulutuksesta

“Koulutus on ollut elämäni paras investointi. Olen oppinut näkemään paljon selvemmin syy – seuraussuhteita.
Ymmärrän alitajunnan vaikutuksen ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon.
Tästä koulutuksesta on ollut paljon apua sekä läheisissä ihmissuhteissa että työelämässä.”
Toimitusjohtaja
“Opettajille erityisen tärkeä vapautua omista tunneperimän taakoista, oppilaan kohtaaminen on helpompaa.
Tämä koulutus tulisi kuulua opettajan koulutukseen.”
Opettaja
“Sinulla on taito nähdä se oleellinen, joka on kasvun esteenä.
Haastat suurella sydämellä ja positiivisuudella.
Suosittelen lämpimästi sille ainoalle matkalle, joka kannattaa”
Nainen 59 v

Koko vuoden koulutukset ja koulutusten hinnat pääset katsomaan koulutuskalenteristamme.


Tilaa koulutus lomakkeella

Tilaa Kohtaava ammattilainen® -korttikoulutus ja saat käytännön työkaluja, joita voit soveltaa suoraan työpaikallasi.

Tilauslomake – korttikoulutus