| | |

Tarvitaanko enää kehityskeskusteluita?

Miten teidän organisaatiossa pidetään kehityskeskustelut? Unohtuiko kehityskeskustelut etätyöhön siirtymisen yhteydessä?Kiinnostaako enää ketään kehityskeskustelut? Unohtuiko lähijohtajan tavoitteet ja työhyvinvointi?

Kehityskeskustelun merkitys on monimuotoinen ja tärkeä sekä työntekijälle että organisaatiolle. Se tarjoaa mahdollisuuden avoimeen ja rakentavaan keskusteluun paitsi työntekijän myös lähijohtajan kehittymisestä, tavoitteista ja työhyvinvoinnista.

Vahvistuisiko työnantajamielikuva?

Kehityskeskustelu auttaa työntekijää tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa työssä. Keskustelu mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja niiden edistymisen seurannan, mikä auttaa työntekijääituma motivoan ja kehittymään omassa työssään. Onko tärkeä käydä keskustelua myös työntekijän uranäkymistä ja mahdollisista etenemispoluista?

Syntyisikö aitoa dialogia – läpänheiton sijaan?

Kehityskeskustelu edistää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta työntekijän ja esimiehen välillä. Työntekijä voi tuoda esiin omat ajatuksensa, tarpeensa ja toiveensa työskentelyolosuhteisiin liittyen. Samalla esimies voi antaa palautetta, tunnustusta ja tarvittaessa tarjota tukea ja kehittämisehdotuksia työntekijän ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi.

Selkeyttäsikö kehityskeskustelu työpaikan roolit ja varmistaisi saavuttamaan tavoitteet?

Kehityskeskustelun merkitys organisaatiolle. Se toimii kanavana organisaation tavoitteiden ja strategian välittämiseen työntekijöille sekä varmistaa, että työntekijät ymmärtävät oman roolinsa ja merkityksensä organisaation tulosten saavuttamisessa. Keskustelu auttaa myös havaitsemaan ja ratkaisemaan mahdollisia työyhteisön haasteita ja kehittämiskohteita.

Lisääntyisikö työhyvinvointi?

Kehityskeskustelun merkitys korostuu myös työntekijän työhyvinvoinnin näkökulmasta. Keskustelu tarjoaa mahdollisuuden käsitellä mahdollisia työstressiin tai työn kuormitukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi se voi edistää työntekijän työmotivaatiota ja sitoutumista, kun työntekijä kokee, että hänen ajatuksiaan ja tarpeitaan kuunnellaan ja niihin pyritään vastaamaan.

Onko kehityskeskusteluista hyötyä?

Kehityskeskustelu on tärkeä työkalu työntekijän ja organisaation kehittämiseksi ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Kysymys on siitä MITEN kehityskeskustelut järjestetään. Pitääkö lähijohtaja kehityskeskustelut oman hyvinvoinnin kustannuksella?

Onko edes mahdollista pitää kehityskeskustelut, joka tukee myös lähijohtajan johtamistaitoja ja työhyvinvointia?

Muita artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *