|

Tunneperimä vaikuttaa arjessa ja työyhteisössä

TUNNEPERIMÄ VAIKUTTAA ARJESSA JA TYÖYHTEISÖSSÄ

Kaikki ymmärtävät tunneperimän, et vain useinkaan ole tullut ajatelleeksi sitä.

Esimerkki sodan tunneperimästä on selkeä. Nuoret maata puolustavat sotilaamme lähtivät kohtaamaan tuntematonta rintamalle – sitä kutsuttiin tuolloin viholliseksi.

Sotilaamme rintamalta palatessamme olivat tehneet päätöksiä kohdattuaan sodan kauhua ja väkivaltaa. Osalle tämä vihollinen = ankaruus näyttäytyi käytöksenä läheisiä kohtaan. Toinen puoli sotilaista päätti painaa ”vihollisen” piiloon, ymmärtämättä, että ankaruus ja kriittisyys kääntyikin itseään kohtaan. Tuleva sukupolvi molemmissa tapauksissa koki tai aisti tätä ankaruutta.

Näin vanhempiemme kohtaamattomat tunnetaakat, siirtyvät tuleville sukupolville tunneperimänä. Tämä tunneperimä aiheuttaa erilaisia haasteita elämässäsi; ihmissuhdeongelmia, epämääräisiä kehon oireita sekä mielen epätasapainoa.

Tunneperimä näyttäytyy arjessasi myös erilaisina suhtautumisina eri tilanteissa ja asioissa. Esimerkiksi ruokaan suhtautuminen; Syöt enemmän kuin mitä kehosi tarvitsisikaan tai jääkaappisi on täynnä ruokaa, jota et ehdi syödä ennen kuin ne pilaantuvat. Tällaisen toiminnan taustalla voi olla pelko ruuan loppumisesta.

Ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa sekä käyttäytymisessä tunneperimä vaikuttaa merkittävästi. Olet yllättäen tullut valinneeksi kumppanin, joka muistuttaa tavalla tai toisella vanhempaasi. Olet myös voinut valita poikkeuksellisesti täysin erilaisen elämänkumppanin. Jossain vaiheessa kuitenkin havahdut parisuhde haasteisiin, ymmärtämättä että haasteiden taustalla vaikuttavat vanhempienne kohtaamaton tunneperimä. Usein tämä näyttäytyy elämäntilanteessa jossa äiti moittii, isä väheksyy, puoliso mitätöi, lapset pomottelevat ja esimies ei arvosta.

Työelämässä tunneperimä näyttäytyy erilaisten ihmisten kulttuurien rikkau-tena tai toisaalta ristiriidalta, riippuen millainen johtamiskulttuuri työyhteisössä on. Työyhteisön johtamiskulttuuri henkilöityy johdon tai esimiehen persoonan mukaan. Erityisesti kuinka hyväksyvä tai avoin johtamistapa on. Johtamistapaan vaikuttavat puolestaan johtajan oma tunneperimä ja kuinka objektiivisesti hän kykenee suhtautumaan johtamiseensa. Työyhteisössä tunneperimä näyttäytyy kriittisyytenä toisten ja omaa työtä kohtaan, kyvyttömyytenä tehdä päätöksiä tai ratkaista ongelmia. Toimintatavoissa ja asenteissa tunneperimä on selkeämmin havaittavissa.

Työyhteisössä asialle havahdutaan silloin kun tulos heikkenee ja asiakkaat vähenevät. Useimmiten silloin yrityksissä aletaan muuttamaan ulkoisia tekijöitä; markkinoinnin tehostamista, palvelukonseptin kehittämistä sekä työntekijä-resurssien vähentämistä tai tehostamista. Ne ovat myös tärkeitä toimenpiteitä. Siltikin yhä edelleen työyhteisön sisäinen kehittäminen unohdetaan tai sen merkitystä ei tiedosteta.

Tunneperimästä vapautuminen on prosessi, jossa tulet tietoiseksi millaisesta tunneperimästä sinun kohdallasi lopulta on kysymys. Tiedostaessasi tämän tunteen se on mahdollista muuntua todelliseksi helmeksi, voimavaraksi. Tunneperimän katkaisu lisää vastuullista tunnekäytöstä ja –vuorovaikutusta. Tulevat sukupolvet vapautuvat edellisten sukupolvien tunnetaakoista ja vastuu omasta elämästä lisääntyy. Vihollisen opetus ankaruudesta olikin vastuullisuuden oppiläksy.

Muita artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *