Työhyvinvointisuunnitelma

Työhyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää niin työntekijän kuin koko työyhteisön strategisen työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisen kohteet.

Työhyvinvointivalmennus

Työhyvinvointisuunnitelma näyttää kehittämisen tarpeet, johon tarjoamme osallistavia työpajoja ja esimiesvalmennuksia.

Koulutetut ihmiset oikeissa tehtävissä auttavat paljon, mutta ei vielä takaa kasvua ja kehittymistä. Autamme työyhteisöjä löytämään voimavarat ja kasvun siemenet näiden työpajojen avulla

 1. Innostava kohtaaminen työpaikalla
 2. Oppivan organisaation oivallukset
 3. Esimerkillinen esimiestyö
 4. Tunteva työyhteisö
 5. Kohottava kehittymiskeskustelu
 1. Ennakko-tehtävän
 2. Työpajan
 3. Jälkiohjeet ja oivallukset.

Kosolti oivaluksia ja konkreettisia työkaluja elämäsi arkeen. Ennakkotehtävät työpajoihin syventävät aihetta laajemmin. Näistä työyhteisön kulmakivista muodostuu reilu työnantajamielikuva sekä rohkeutta kohdata vaikeitakin asioita.

 1. Olet valmiimpi kohtaamaan arjen haasteita muutostilanteissa
 2. Sinulla on konkreettisia työkaluja ratkaista työpaikan haastavia tilanteita
 3. Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteet sekä osaat kohdata erilaisia persoonia työyhteisössäsi
 4. Osaat johtaa ajankäyttöäsi ja energiaasi paremmin
 5. Itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kehittymisen myötä sinulla varmuus tehdä päätöksiä rohkeasti.
 6. Kestävä kehittyminen johtamisessa on tullut sinulle itsestään selväksi ja innostavaksi tavaksi kehittyä ja nähdä sen vaikutukset tuloksessa.
 7. Työhön sitoutuminen ja motivoituminen on lisääntynyt. Sen myötä sairauspoissaolot ovat vähentyneet

Esimerkkitapaus erään yrityksen muutosprosessista:

Alkutilanne

 • Henkilökemiat sekaisin. Toisten tekemiä ratkaisuja ei hyväksytä.
 • Rohkeus tehdä pieniä arjen päätöksiä halvaantunut – esimieheltä kysytään asioita, joista työntekijöiden tulisi päättää.
 • Työprosessit ja työntekijöiden perustehtävät ontuivat.
 • Työntekijät väsyneitä.

Toimenpiteet

 • Olet enemmän® -johtaja koulutus ja työnohjauksellista konsultointia vuoden ajan 1 krt/kk koko työyhteisölle

Tilanne tällä hetkellä

 • Työnkuva selkeytynyt työntekijöille.
 • Prosessit on kirjattu.
 • Työnlaatu parantunut ja asiakastyytyväisyys ja –asiakasvirta lisääntynyt. Ongelmien itsenäinen ratkaisukyky parantunut.
 • Esimiehellä vapautunut aikaa markkinointiin.
 • Työssä jaksaminen on lisääntynyt.

Referenssit

Imagon Oy
Kajaani 2007 – 2012

PRT-Wood Oy
Pyhäntä 2015 – 2016

Sotkamon Kunta
Sotkamo 2015 – 2019

Kajaanin Hoivataito Oy
Kajaani 2014 – 2016

Kertun Kone Oy
Kajaani 2017 – 2019

Siivouspalvelut Helena & tytöt
Kajaani 2012 – 


Tilaa työhyvinvointisuunnitelma lomakkeella

Tilaa työhyvinvointisuunnitelma oheisella lomakkeella.

Tilauslomake -Työhyvinvointisuunnitelma